Rzetelna Firma

OFERTA


UPRAWNIENIA

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące wykonywania modernizacji:
- suwnic,
- żurawi stałych,
- wciagników,
- wciągarek,
- elementów urządzeń dźwignicowych.

Numer uprawnień UDT dla modernizacji: UD-04-33-P/2-07.

Numer uprawnień UDT dla napraw UD-04-33-N/1-11.