Rzetelna Firma

OFERTA


SUWNICE AUTOMATYCZNE

Nasza OFERTA obejmuje oprócz dźwignic standardowych projektowanie
a następnie wytwarzanie,
montaż, przygotowanie dokumetacji odbiorowej
i odbiór UDT 
dźwignic specjalnych.
Wykonanie dźwignicy specjalnej rozpoczynamy od uzgodnień z Zamawiającym
i zebraniu informacji dotyczących pracy, sterowania, parametrów dźwignicy.


Zakres tego rodzaju urządzeń obejmuje:
- suwnice trawesowe,
- suwnice chwytakowe,
- suwnice automatyczne,
- przesuwnice sterowane ręcznie, półautomatycznie i automatycznie,


W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA PROSIMY O
KONTAKT.