Rzetelna Firma

OFERTA


OFERTA

Nasza OFERTA obejmuje projektowanie a następnie wytwarzanie,
montaż
, przygotowanie dokumetacji odbiorowej i odbiór UDT
urządzeń dźwignicowych:

- suwnice standardowe i specjalne,
- żurawie słupowe i przyścienne,
- wciągniki linowe i łańcuchowe,
- estakady, podtorza i torowiska suwnicowe.


W swojej ofercie posiadamy także:
- kabiny sterownicze dla suwnic,
- wyposażenie elektryczne wraz ze sterowaniem,

- osprzęt dźwignicowy (wagi hakowe, trawersy, zawiesia, ...).

Ważny fragment naszej działalności stanowią:

- modernizacje urządzeń dźwignicowych,

- wykonywanie projektów mechanicznych i elektrycznych.


Wszystkie nasze produkty posiadają znak CE
i spełniają wymagania odpowiednich dyrektyw i norm.

Posiadamy uprawnienia UDT

dla modernizacji UD-04-33-P/2-07

i napraw UD-04-33-N/1-11.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ!
W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA PROSIMY O
KONTAKT.